?sim ve soyad?: Yalç?n Durak

Do?umyeri: Tirebolu

Mesle?i  / Mezun oldu?u okul: Tar?m Bakanl???’na ba?l? muesseselerde ve özel sektörde görevler sonras? emekli. (?lk ve ortaö?retim: Tirebolu + ?stanbul Bölge Ziraat Okulu + Ankara Gazi Lisesi + Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi G?da Teknolojisi Bölümü mezunu).

Ki?isel Sergileri: 2 adet ki?isel sergi açm??t?r.

Karma Sergileri: 2 adet karma sergiye kat?lm??t?r.

?leti?im bilgisi:

Yalç?n Durak

Yalç?n Durak2

jordan 11 playoffs low bred 11s jordan 5 low bred 11s jordan 11 low bred playoffs 11s jordan retro 6 low bred 11s playoffs 11s jordan 13 low bred playoffs 11s jordan 13 jordan 4 jordan retro 11 playoffs jordan 7 low bred 13s jordan 11 low bred jordan retro 11 jordan 5 midnight navy jordan 11 low bred

техническое сопровождение сайтов