?sim ve soyad?: Selma Arel

Do?umyeri: Konya

Mesle?i  / Mezun oldu?u okul: Paris Sörler Okulu’nda Tahsil + ?stanbul’da ilk okul + Saint – Benoit Frans?z K?z Okulu mezunu + Frans?z Konsoloslu?u Sanat Tarihi kurslar?.

Ki?isel Sergileri: 4 adet ki?isel sergi açm??t?r.

Karma Sergileri: 6 adet karma sergiye kat?lm??t?r, ayr?ca yurtd???nda birçok mesleki tetkikler yapm??t?r.

?leti?im bilgisi:

Selma Arel

Selma Arel2

jordan 11 low bred jordan 13 low bred jordan 7 playoffs 11s jordan 11 low bred low bred 11s jordan 11 playoffs jordan 6 playoffs 11s playoffs 11s jordan 5 cement tongue low bred 11s jordan retro 13 midnight navy 5s low bred 13s jordan 12 jordan 7 hare low bred 11s low bred 13s jordan 8

bi qlikview