?sim ve soyad?: Revnak Erendiz Timuro?lu

Do?umyeri: Kayseri

Mesle?i  / Mezun oldu?u okul: Ankara Devlet Mimarl?k ve Mühendislik Akademisi 1975 y?l? “Mimarl?k Bölümü” mezunu.

Ki?isel Sergileri:

Karma Sergileri: Birçok karma sergiye kat?lm??t?r.

?leti?im bilgisi:

R.Erendiz Timuro?lu

R.Erendiz Timuro?lu2

jordan 11 low bred low bred 11s jordan retro 6 low bred 11s low bred 11s jordan 11 playoffs air jordan 11 low bred 13s low bred 11s jordan 11 low bred jordan 11 playoffs jordan 13 jordan retro 4 low bred 13s playoffs 11s jordan 11 playoffs playoffs 11s low bred 13s jordan 11 playoffs jordan 11 playoffs

лобановский супермаркет класс