?sim ve soyad?: Naime Saltan

Do?umyeri: Ak?ehir

Mesle?i  / Mezun oldu?u okul: Ba?ögretmen + Resim Ö?retmeni (K?z Ö?retmen Okulu + Gazi E?itim Enstitüsü Resim-i? Bölümü mezunu).

Ki?isel Sergileri: Birçok ki?isel sergi açm??t?r.

Karma Sergileri: Birçok karma sergiye kat?lm??t?r.

?leti?im bilgisi:

Naime Saltan

Naime Saltan2

playoffs 11s jordan 11 low bred low bred 11s jordan 11 low bred jordan 11 playoffs jordan 7 jordan 11 playoffs jordan 13 low bred jordan retro 7 jordan 6 low bred 13s low bred 11s jordan 13 low bred jordan retro 11 cheap jordans jordan 5 cement tongue jordan 5 playoffs 11s air jordan 11

личные