?sim ve soyad?: Güngör Kondu

Do?umyeri: Adana

Mesle?i  / Mezun oldu?u okul: A.?.T.?. Akademisi mezunu.

Ki?isel Sergileri: Birçok ki?isel sergi açm??t?r, ayr?ca çe?itli ödülleri vard?r.

Karma Sergileri: Birçok karma sergiye kat?lm??t?r.

?leti?im bilgisi:

Güngör Kondu

Güngör Kondu2

jordan 13 low bred jordan 11 playoffs jordan 11 low bred jordan 7 jordan 11 playoffs low bred 11s jordan 7 hare jordan 11 low bred 11s jordan 8 jordan retro 4 jordan 6 jordan 11 low bred low bred 11s error jordan 11 low bred jordan 13 low bred low bred 11s jordan 6 jordan retro 12 jordan 11 low bred

сайт отзывов