Derne?imizin,y?ll?k ola?an Genel Kurul Toplant?s?, 1 -ARALIK 2014 Pazartesi günü saat 13:00′de Kad?köy Belediyesi gönüllüler merkezi,dernek odam?zda (osmana?a mah.Has?rc?ba?? cad.no:2 kad?köy)a?a??daki yaz?l? gündeme göre yap?lacakt?r.Belirtilen gün ço?unluk sa?lanamad??? takdirde ikinci toplant?,10-Aral?k 2014 Çar?amba günü nisaps?z olarak yap?lacakt?r.KADIKÖY SANATCILAR DERNE?? YÖNET?M KURULU BA?KANLI?INDAN:GÜNDEM:1-Aç?l?? ve yoklama 2-Kongre B?k.ve divan seçimi 3-Sayg? duru?u4-Ynt.Kurulufaaliyet raporu ile Denetim Kurulu raporunun okunmas? 5-Yönetimkurulu ve Denetim kurulunun ayr? ayr? ibras? 6-Tahmini bütcenin görü?ülerek onaylanmas? 7-Yeni yönetim ve Denetim Kurulunun asil ve yedek üyelerinin seçimi 8-Dilek ve temenniler 10-Kapan??. Say?n Üyelere duyurulur. KADIKÖY SANATCILAR DERNE?? YÖNET?M KURULU

jordan retro 11 playoffs jordan 11 bred jordan 13 jordan 11 jordan 11 low bred jordan 7 hare 7s jordan 8 hare 7s playoffs 11s jordan 11 playoffs jordan 13 low hornets jordan retro 11 adidas Yeezy 750 Boost jordan 13 low bred jordan 5 jordan 11 low bred jordan retro 12 jordan 12 jordan 7

техническое сопровождение сайтов