De?erli Üyemiz,

2010-2011 faaliyet dönemimiz 13 Eylül 2010 günü ba?lam??t?r. Hepinize sa?l?kl? ve ba?ar?l? bir dönem temenni ediyoruz.

Bu y?lki faaliyetlerimizi k?saca özetlersek;

Derne?imizin kurulu?unun 10. seneyi devriyesidir. Bu nedenle 1 hafta süre ile sergi,söyle?i ve kutlamalar yap?lacakt?r. Bu konuyla ilgili kutlama komisyonu kurulacakt?r.

?ehir içi sanatsal ve kültürel gezilere a??rl?k verilecektir. (Sergi,Müze,yemek,vs.) Ayl?k yemeklerimiz bazen gezilerde bazen de dernekte olup konuk konu?mac?larla renklendirilecektir.

Bu ayki ilk toplant?m?z 5 Ekim 2010 Sal? günü saat 14-17 aras?nda , Eski  Kaymakaml?k Binas? (Kad?köy ?skele kar??s?) Dernek Binam?zda olacakt?r. Sizleri aram?zda görmekten mutluluk duyaca??z. 2010-2011 çal??ma döneminin hepinize ?ans getirmesini temenni ederiz.

Sevgilerle

Yönetim Kurulu Ad?na

Ba?kan

Perihan Baykal

jordan 11 low bred jordan 6 jordan 5 cement tongue low bred 11s playoffs 11s jordan retro 5 jordan 8 jordan retro 8 low bred 11s jordan 11 playoffs jordan 5 cement tongue jordan 5 midnight navy low bred 11s jordan retro 13 jordan retro 7 jordan 11 playoffs cement tongue 5s jordan 11 playoffs cheap jordans jordan 11 low bred

лобановский супермаркет класс