De?erli üyemiz,

2009 döneminin son bildirisinde, sizlere en iyi dileklerimizle, 2010 y?l?n?n hepinize sa?l?k ve mutluluk getirmesini diliyoruz.
Geleneksel ?stanbul sergimiz 23 Ocak 2010 tarihinde Kad?köy Bld. B?k.’l??? fuaye salonunda aç?lacakt?r. Hepinizin bildi?i üzere, sergi ?stanbul temal? olacakt?r. Sergimize kat?lacak sanatç?, arkada?lar?m?z?n eserleri 21-22 Ocak 2010 tarihinde Kad?köy Belediye fuayesinde saat 11-16 aras? teslim al?nacakt?r. Eserlerin en uzun kenar? 70 cm geçmemesi gerekmektedir. Her sanatç? 4 eser ile kat?labilir. Sergi kat?l?m ücreti 75 TL’dir. (Kokteyl,davetiye,vs.)
Antalya ve Bozcaada Belediyeleri ile görü? al??veri?imiz devam etmektedir. Antalya May?s ay?, Bozcaada Temmuz ay? olarak tesbit edilmi?tir.
Ayl?k yemeklerimiz ve kültür gezilerimiz devam edecektir.
Hepinize mutlu y?llar ve sevgiler diliyorum.

Yönetim Kurulu ad?na
Ba?kan
Perihan Baykal

jordan 7 hare jordan 7 low bred 11s jordan 6 jordan 5 hare 7s jordan retro 5 playoffs 11s jordan 5 midnight navy air jordan 11 playoffs 11s jordan 11 low bred adidas Yeezy 750 Boost jordan 13 jordan 13 low bred low bred 11s jordan 11 playoffs jordan 7 jordan 8 jordan retro 11

сайт отзывов