?stanbul Kad?köy Sanatç?lar Derne?i’nin 27 üyesine Bodrum Belediyesi Sanat Galerisi ev sahipli?i yap?yor. Sanatç?lar toplam 54 eseri burada be?eniye sunuyor. Yedi y?l önce kurulan derne?in ba?kan? Perihan Baykal, cumartesi günü sona erecek serginin büyük ilgi gördü?ünü söylüyor, ?öyle konu?uyor: “Türkiye’nin birçok yöresinde ve K?br?s’ta çal??malar?m?z? sergiledik. Yaz aylar?nda sanat ve kültür ?ehri olan Bodrum’da da sanatseverlerle bulu?mak istedik.”

jordan 11 low bred jordan 11 low bred low bred 13s jordan 5 midnight navy jordan retro 13 jordan 7 hare jordan 11 playoffs playoffs 11s jordan 8 playoffs 11s jordan retro 5 jordan 8 jordan 11 playoffs jordan retro 5 jordan 4 jordan 4 playoffs 11s jordan 11 low bred midnight navy 5s jordan retro 6

лобановский александр фото