Derne?imizin,y?ll?k ola?an Genel Kurul Toplant?s?, 1 -ARALIK 2014 Pazartesi günü saat 13:00′de Kad?köy Belediyesi gönüllüler merkezi,dernek odam?zda (osmana?a mah.Has?rc?ba?? cad.no:2 kad?köy)a?a??daki yaz?l? gündeme göre yap?lacakt?r.Belirtilen gün ço?unluk sa?lanamad??? takdirde ikinci toplant?,10-Aral?k 2014 Çar?amba günü nisaps?z olarak yap?lacakt?r.KADIKÖY SANATCILAR DERNE?? YÖNET?M KURULU BA?KANLI?INDAN:GÜNDEM:1-Aç?l?? ve yoklama 2-Kongre B?k.ve divan seçimi 3-Sayg? duru?u4-Ynt.Kurulufaaliyet raporu ile Denetim Kurulu [...]

техническое сопровождение сайтов

-->