De?erli üyemiz,29-01-2011 Cumartesi Geleneksel ?stanbul Sergimizin aç?l??? yap?lacakt?r.Sergiye kat?lacak sanatc? arkada?lar?n,eserleri 27-28 ocak günleri saat 11-16 aras? Kad?köy Belediyesi fuayesinde teslim al?nacakt?r.Sergiye kat?l?m 4,adet olup ,özenle seçilip getirilmesi  gerekmektedir.Aç?l?? kokteyli 29-ocak-Cumartesi saat 15-17 aras?nda olacakt?r.Sergiye kat?lacak sanatc? arkada?lar?n bilgilerine.
KSD Ynt.Kurulu ad?na                             [...]

взлом вконтакте

-->