De?erli Üyemiz,
2010-2011 faaliyet dönemimiz 13 Eylül 2010 günü ba?lam??t?r. Hepinize sa?l?kl? ve ba?ar?l? bir dönem temenni ediyoruz.
Bu y?lki faaliyetlerimizi k?saca özetlersek;
Derne?imizin kurulu?unun 10. seneyi devriyesidir. Bu nedenle 1 hafta süre ile sergi,söyle?i ve kutlamalar yap?lacakt?r. Bu konuyla ilgili kutlama komisyonu kurulacakt?r.
?ehir içi sanatsal ve kültürel gezilere a??rl?k verilecektir. (Sergi,Müze,yemek,vs.) Ayl?k yemeklerimiz bazen [...]

лобановский супермаркет класс

-->