?stanbul Kad?köy Sanatç?lar Derne?i’nin 27 üyesine Bodrum Belediyesi Sanat Galerisi ev sahipli?i yap?yor. Sanatç?lar toplam 54 eseri burada be?eniye sunuyor. Yedi y?l önce kurulan derne?in ba?kan? Perihan Baykal, cumartesi günü sona erecek serginin büyük ilgi gördü?ünü söylüyor, ?öyle konu?uyor: “Türkiye’nin birçok yöresinde ve K?br?s’ta çal??malar?m?z? sergiledik. Yaz aylar?nda sanat ve kültür ?ehri olan Bodrum’da da [...]

лобановский александр фото

-->